Ochrana osobních údajů

Obecná ustanovení 

Odebíráte-li naše novinky, svěřujete nám své osobní údaje. Prosíme vás o seznámení se s s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem osobních údajů je provozovatel webu www.prahaha.com

Klára Přikrylová,
Pod Terebkou 13,
140 00 Praha 4

Účel zpracovávání osobních údajů

Účelem shromažďování osobních údajů je zasílání newsletteru s Vaším poskytnutým souhlasem. Tento souhlas může být kdykoli odvolán kontaktováním provozovatele webu nebo odhlášením z odběru v newsletteru. Osobní údaje jsou shromažďovány až do odvolání výše uvedeného souhlasu.

Vaše práva 

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Zaškrtnutím souhlasu se zasíláním newsletteru prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.